Bilder i Holmsbu

Ro meg over, 80x60

Ro meg over, 80x60

Sommersymfoni, 50x70

Sommersymfoni, 50x70

Forgyllet morgen, 70x50

Forgyllet morgen, 70x50

I Bergfruens favn, 50x125

I Bergfruens favn, 50x125

Antydning, 60x60

Antydning, 60x60

Antenning, 60x60

Antenning, 60x60

Snøhetta står brud, 60x80

Snøhetta står brud, 60x80

Ved den andre stranda, 80x60

Ved den andre stranda, 80x60

Diamanter og kirsebær, 120x100

Diamanter og kirsebær, 120x100

Før alle våkner, 80x60

Før alle våkner, 80x60

Skjørt og flyktig, 80x80

Skjørt og flyktig, 80x80

kom til frokost, 80x60

kom til frokost, 80x60

Sjølyst, 125x50

Sjølyst, 125x50

Vi møtes på torget, 80x80

Vi møtes på torget, 80x80

Uten en tråd, 120x60

Uten en tråd, 120x60